קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה10 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature10 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה10 שנים 48 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה10 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה10 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature10 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature10 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה10 שנים 44 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה10 שנים 44 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature10 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה10 שנים 42 שבועות
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature10 שנים 42 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה10 שנים 41 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 38 שבועות
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature10 שנים 38 שבועות
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature10 שנים 37 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature10 שנים 37 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature10 שנים 36 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועות
שלב תוכן #