קריאות עבור תורנויות

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 10 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 10 שבועות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 10 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 10 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 20 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 7 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 10 שבועות
שלב תוכן #