קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה9 שנים 5 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה9 שנים 5 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה9 שנים 5 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה9 שנים 5 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה9 שנים 5 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים 9 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה10 שנים 9 שבועות
שלב תוכן #