קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 26 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה14 שנים 26 שבועות
שלב תוכן #