קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
שלב תוכן #