קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה11 שנים 29 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה11 שנים 29 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה11 שנים 29 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה11 שנים 29 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה11 שנים 29 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 32 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה12 שנים 32 שבועות
שלב תוכן #