קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים 19 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים 19 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים 19 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים 19 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה10 שנים 19 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 22 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה11 שנים 22 שבועות
שלב תוכן #