קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 13 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 13 שבועות
שלב תוכן #