קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 23 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה15 שנים 23 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה15 שנים 23 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה15 שנים 23 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה15 שנים 23 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה16 שנים 26 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה16 שנים 26 שבועות
שלב תוכן #