קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה9 שנים 40 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה9 שנים 40 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה9 שנים 40 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה9 שנים 40 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה9 שנים 40 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים 43 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה10 שנים 43 שבועות
שלב תוכן #