קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה11 שנים שבוע אחד
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה11 שנים שבוע אחד
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה11 שנים שבוע אחד
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה11 שנים שבוע אחד
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה11 שנים שבוע אחד
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 4 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה12 שנים 4 שבועות
שלב תוכן #