קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 5 ימים
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 7 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 7 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 13 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature15 שנים 22 שבועות
שלב תוכן #