קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה9 שנים 18 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה9 שנים 18 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה9 שנים 18 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה9 שנים 18 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה9 שנים 18 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים 22 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה10 שנים 22 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועות
שלב תוכן #