קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה9 שנים 26 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה9 שנים 26 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה9 שנים 26 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה9 שנים 26 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה9 שנים 26 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature10 שנים 23 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים 30 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה10 שנים 30 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature10 שנים 36 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature10 שנים 45 שבועות
שלב תוכן #