קריאות עבור תורנויות

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 12 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 4 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
שלב תוכן #