קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה8 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 37 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 36 שבועות
תחזוקת ציודתיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature9 שנים 18 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתר 4 סרטונים על הפאנל בנושא הרטופלnormalfeature11 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature11 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature11 שנים 6 שבועות
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature11 שנים 6 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה8 שנים 35 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature11 שנים 6 שבועות
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature11 שנים 11 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature8 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת גרפיטיטופלnormalfeature11 שנים 25 שבועותהילה לב
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: הצגת המשתתפים במפגש ופתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: שלבים בתכנון אירוע קהפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועות
שלב תוכן #