קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה9 שנים 3 ימים
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים שבוע אחדברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 51 שבועות
תחזוקת ציודתיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature9 שנים 34 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתר 4 סרטונים על הפאנל בנושא הרטופלnormalfeature11 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature11 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature11 שנים 21 שבועות
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature11 שנים 21 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה8 שנים 51 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature11 שנים 21 שבועות
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature11 שנים 26 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature8 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת גרפיטיטופלnormalfeature11 שנים 40 שבועותהילה לב
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: הצגת המשתתפים במפגש ופתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: שלבים בתכנון אירוע קהפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועות
שלב תוכן #