קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature9 שנים 13 שבועות
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועות
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature11 שנים 41 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature11 שנים 36 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature11 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature13 שנים 33 שבועות
שידורינו בערוץ 98להט"ב בעולם המוסלמיפתוחnormalfeature12 שנים 2 שבועותהילה לב
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport12 שנים 31 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature13 שנים 40 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature12 שנים 4 ימים
שידורינו בערוץ 98 הרצאה של דנה בקבוצת הקריאה פתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועות
שידורינו בערוץ 98זהירות מהמרווחפתוחnormalfeature11 שנים 43 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועות
שלב תוכן #