קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועות
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature11 שנים 11 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature11 שנים 6 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature11 שנים 6 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature13 שנים 2 שבועות
שידורינו בערוץ 98להט"ב בעולם המוסלמיפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועותהילה לב
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport12 שנים 6 ימיםאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature12 שנים 6 ימיםאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature13 שנים 9 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature11 שנים 21 שבועות
שידורינו בערוץ 98 הרצאה של דנה בקבוצת הקריאה פתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
שידורינו בערוץ 98זהירות מהמרווחפתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature10 שנים 4 ימיםshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature10 שנים 4 ימיםshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #