קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה10 שנים 32 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה10 שנים 32 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה10 שנים 30 שבועות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature10 שנים 30 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה10 שנים 30 שבועותshiralony
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature10 שנים 26 שבועות
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועות
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature10 שנים 14 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2015פתוחnormalfeature8 שנים 40 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #