קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature13 שנים 4 ימים
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature13 שנים 3 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature12 שנים 50 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature13 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature12 שנים 50 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature14 שנים 46 שבועות
שידורינו בערוץ 98להט"ב בעולם המוסלמיפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועותהילה לב
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport13 שנים 45 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature15 שנים שבוע אחדברוך אורן
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature13 שנים 13 שבועות
שידורינו בערוץ 98 הרצאה של דנה בקבוצת הקריאה פתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
שידורינו בערוץ 98זהירות מהמרווחפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועות
שלב תוכן #