קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה10 שנים 48 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה10 שנים 25 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98זהירות מהמרווחפתוחnormalfeature12 שנים 19 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature13 שנים 34 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה14 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature14 שנים 22 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature15 שנים 13 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature15 שנים 36 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 40 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 40 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature15 שנים 45 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature14 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 33 שבועות
שלב תוכן #