קריאות עבור תחזוקת ציוד

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועותברוך אורן
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועות
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature5 שנים 10 שבועותברוך אורן
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature5 שנים 9 שבועותברוך אורן
רכש 2014פתוחnormalfeature4 שנים 22 שבועות
רכש 2015פתוחnormalfeature2 שנים 36 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #