קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה10 שנים 24 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה10 שנים 22 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה15 שנים 4 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה15 שנים 4 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature15 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature14 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה14 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature12 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: הצגת המשתתפים במפגש ופתוחnormalfeature13 שנים 3 שבועות
מיני-כתבות לאתר 4 סרטונים על הפאנל בנושא הרטופלnormalfeature12 שנים 45 שבועות
שלב תוכן #