קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועות
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature9 שנים 5 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה11 שנים 3 ימים
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה6 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחדshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature9 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature9 שנים 30 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature9 שנים 11 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה6 שנים 34 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת גרפיטיטופלnormalfeature9 שנים 24 שבועותהילה לב
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה6 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature10 שנים 50 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה11 שנים 16 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature6 שנים 30 שבועות
שלב תוכן #