קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature10 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature12 שנים 46 שבועות
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועות
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature12 שנים 50 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature12 שנים 46 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature13 שנים 19 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature12 שנים 46 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature14 שנים 42 שבועות
שידורינו בערוץ 98להט"ב בעולם המוסלמיפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועותהילה לב
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport13 שנים 40 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature14 שנים 49 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature13 שנים 9 שבועות
שידורינו בערוץ 98 הרצאה של דנה בקבוצת הקריאה פתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
שידורינו בערוץ 98זהירות מהמרווחפתוחnormalfeature13 שנים 4 ימיםברוך אורן
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועות
שלב תוכן #