קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature8 שנים 34 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 34 שבועות
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature8 שנים 39 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature8 שנים 11 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה8 שנים 31 שבועות
ארכיון מה קורהשידור סקס אחר 2010פתוחminorfeature7 שנים 31 שבועותאוסקר אויריך
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature10 שנים 34 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug10 שנים 27 שבועות
שלב תוכן #