קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה15 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה15 שנים 4 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה15 שנים 4 שבועותAvihu S
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה11 שנים 29 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה11 שנים 6 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה10 שנים 24 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה10 שנים 22 שבועותshiralony
תחזוקת אתר מה קורה?עדכון אתר הבדיקותפתוחcriticalsupport16 שנים 40 שבועותslioz
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport13 שנים 40 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועותאוסקר אויריך
שלב תוכן #