קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature5 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה10 שנים 44 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה10 שנים 44 שבועותAvihu S
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature7 שנים 28 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה7 שנים 17 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature7 שנים 29 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature7 שנים 28 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה6 שנים 46 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature7 שנים 29 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature7 שנים 29 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature7 שנים 29 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה6 שנים 12 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature7 שנים 17 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature7 שנים 29 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature7 שנים 29 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה6 שנים 10 שבועותshiralony
תחזוקת אתר מה קורה?עדכון אתר הבדיקותפתוחcriticalsupport12 שנים 29 שבועותslioz
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature9 שנים 28 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport9 שנים 28 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature9 שנים 28 שבועותאוסקר אויריך
שלב תוכן #