קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature9 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature5 שנים 45 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature5 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועות
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature7 שנים 32 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה9 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature8 שנים 11 שבועות
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה5 שנים 11 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature8 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature8 שנים 5 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature7 שנים 39 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה5 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת גרפיטיטופלnormalfeature7 שנים 51 שבועותהילה לב
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature9 שנים 2 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה5 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature9 שנים 25 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה9 שנים 43 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature5 שנים 5 שבועות
שלב תוכן #