קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature9 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature6 שנים 2 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature6 שנים 2 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature9 שנים 19 שבועות
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature7 שנים 41 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה9 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature8 שנים 20 שבועות
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה5 שנים 20 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature6 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature6 שנים 37 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature8 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature8 שנים 14 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature7 שנים 48 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה5 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת גרפיטיטופלnormalfeature8 שנים 8 שבועותהילה לב
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature9 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה5 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature9 שנים 34 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה10 שנים 4 ימיםAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature5 שנים 14 שבועות
שלב תוכן #