קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature6 שנים 19 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature6 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature8 שנים 6 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature8 שנים 37 שבועות
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה5 שנים 37 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature7 שנים 2 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature7 שנים 2 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature8 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature8 שנים 32 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature8 שנים 13 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה5 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת גרפיטיטופלnormalfeature8 שנים 25 שבועותהילה לב
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature9 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה5 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature9 שנים 52 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה10 שנים 17 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature5 שנים 31 שבועות
שלב תוכן #