קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature14 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה14 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה10 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature11 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature11 שנים 45 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature13 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature13 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה10 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת גרפיטיטופלnormalfeature13 שנים 16 שבועותהילה לב
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature14 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה10 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה15 שנים 8 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature10 שנים 22 שבועות
שלב תוכן #