קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה10 שנים 22 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה9 שנים 50 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98זהירות מהמרווחפתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature13 שנים 8 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה14 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature14 שנים 39 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature15 שנים 10 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature15 שנים 19 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature14 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #