קריאות עבור שידורינו בערוץ 98

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature7 שנים 42 שבועות
לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחד
הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה8 שנים 5 שבועותshiralony
חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature8 שנים 6 שבועות
נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה8 שנים 6 שבועות
מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה8 שנים 7 שבועות
דוקו מצעדים מקומיים 2013פתוחnormalfeature8 שנים 7 שבועות
ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה8 שנים 7 שבועותshiralony
נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה8 שנים 7 שבועות
אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature8 שנים 9 שבועות
סיקור כנס פונדקאותפתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועות
התחזות לצדקפתוחnormalfeature8 שנים 40 שבועותברוך אורן
מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature8 שנים 40 שבועות
פסטיביפתוחnormalמשימה8 שנים 41 שבועותshiralony
מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature8 שנים 41 שבועות
דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature8 שנים 47 שבועות
תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature8 שנים 47 שבועות
הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature9 שנים 3 שבועות
תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature9 שנים 13 שבועותshiralony
פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועותshiralony
שלב תוכן #