קריאות עבור תחזוקת אתר מה קורה?

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
פתרון חדש לאחסנהפתוחcriticalמשימה16 שנים 40 שבועותברוך אורן
בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה16 שנים 39 שבועות
שלב תוכן #