ועדה גאה במשרד החינוך

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבכתבת חוץ
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:ויתרנו על זה
תיאור

מעקב - מה הוועדה יכולה לספר על 4 חודשי פעילותה? האם התכנסה? במה דנה?

עבר זמנו