נוהל הפעלת מכשיר הקלטה דיגיטלי silverline

ביצוע הקלטת קול

יש ללחוץ על הכפתור PLAY (עם המשולש) כדי להדליק את המכשיר לחיצה ארוכה (5 שניות)
מופיע תפריט ספריות. כדי לבצע הקלטה יש לעבור לתפריט הראשי ע"י לחיצה על כפתור M במשך 3 שניות
כעת באמצעות הכפתורים >> << יש לזוז עד לאייקון של מיקרופון "VOICE" ולבחור באמצעות לחיצה קצרה כפתור הPLAY (לחיצה ארוכה תסגור את המכשיר)
יופיע מסך הקלטת קול כאשר הסטטוס הוא "RDY". יש לוודא שיש לפחות 2 משבצות בחלון הסוללה ולפחות 5MB פנויים.
כדי להתחיל את ההקלטה יש ללחוץ על כפתור A-B. כעת הסטטוס מתחלף ל-REC ואנחנו בהקלטה.
כדאי תמיד להתחיל להקליט כמה שניות או דקות לפני שמבצעים את הראיון עצמו כדי לוודא שההקלטה עובדת ולא לעכב את המרואיין.

שימו לב: ההקלטה לא נשמרה עדיין על המכשיר!!!!

לסיום ההקלטה יש ללחוץ על הכפתור PLAY למשך 2 שניות. הסטטוס משתנה ל-SAVING ואז לRDY.
כעת ניתן לכבות את המכשיר ע"י לחיצה של 5 שניות על כפתור ה-PLAY.

השמעת הקטע שהוקלט

יש לחבר אוזניות לשקע המתאים ואז להפעיל את המכשיר
ייפתח תפריט ספריות. יש לבחור בספריית VOICE
יש לבחור את הקובץ עם השם הגבוהה ביותר במספרים
ואז ללחוץ PLAY.

חיבור למחשב

ניתן לחבר את מכשיר ההקלטה למחשב באמצעות כבל USB כמו DISK ON KEY רגיל
קבצי הקלטת הקול יהיו בספרייה VOICE.