קריאות עבור תחזוקת אתר מה קורה?

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
פתרון חדש לאחסנהפתוחcriticalמשימה16 שנים 50 שבועותברוך אורן
בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה16 שנים 48 שבועות
שלב תוכן #