קריאות עבור תחזוקת אתר מה קורה?

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
פתרון חדש לאחסנהפתוחcriticalמשימה15 שנים 33 שבועותברוך אורן
בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה15 שנים 32 שבועות
שלב תוכן #