קריאות עבור תחזוקת אתר מה קורה?

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
פתרון חדש לאחסנהפתוחcriticalמשימה16 שנים 45 שבועותברוך אורן
בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה16 שנים 44 שבועות
שלב תוכן #