משמרות הצניעות של רון חולדאי: התנכלויות פקחים עירוניים ושוטרים אל באי גן העצמאות

מעדויות רבות שקבצו פעלי התארגנות "ועד ידידי הגן", אשר קמה כדי לייצג את קהל משתמשי גן העצמאות וגנים אחרים בתל אביב-יפו, עולה שהפיקוח העירוני ו"הסיירת הירוקה", בסיוע עקיף של המשטרה, פונים ליושבי גן העצמאות שנחשדים בעיניהם כהומואים בשאלות מציקות על מטרת בואם למקום. זאת על אף שתפקידם של הפיקוח העירוני ו"הסיירת הירוקה" איננו שיטור וסדר. ההתנכלויות ע"פ העדויות שהתקבלו בועד ידידי הגן התקיימו במשך שעות היום ואף בשעות החשכה: במקרה אחד נצפו פקחים עירוניים משוטטים בתוך השיחים ומאירים בפנסיהם ש"חלילה" לא מתבצעות פעולות בשיחים.

כל העדויות שנאספו בועד הידידים הן ממקור ראשון, ובבוא הזמן הועד יפרסמם לפי הצורך. מצורפת לידיעה זו העדות הראשונה.

מהעדויות עולה שאין מדובר בגחמה של פקח אחד משועמם אלה מדיניות חדשה של התנכלויות מצד עיריית תל אביב. עיריית תל אביב יפו המתיימרת להיות נאורה ביחס לקהילה מחזירה את המצב בגנים 30-40 שנה אחורה לתקופות חשוכות של פשיטות של משטרה והתנכלויות חוזרות ונישנות.

הועד מבקש מכל מי שנפגע מהטרדה או אלימות של פקחי העירייה או המשטרה לפנות אליו. וכן מבקש הועד מראשי הקהילה בארץ, מחברי מועצת העיר הגאים ופעילי הקהילה להפסיק להיות אדישים לפגיעה במאות ואלפי חברי קהילה אשר מבקרים בגן העצמאות מידי חודש.

טרם התקבלה תגובת עריית תל אביב לנושא.

קובץ מצורףגודל
זהר קניאל- עדות אישית של התנכלות פקחי עירייה בגן העצמאות.doc28 ק"ב