2009-07-08 ישיבת מערכת וגם קצת שיווק

user warning: Unknown column 'pri.nid' in 'on clause' query: SELECT node1.nid project_id, node1.title project_name, pri.priority issue_priority, states.name issue_state, pri.category issue_category, pri.component issue_component, node2.nid issue_id, node2.title issue_name, users.name user_name, IFNULL(comments.body, revisions.body) comment FROM makore_node node1, makore_node node2, makore_node_revisions revisions, makore_project_issues pri, makore_project_issue_state states, shared_users users LEFT JOIN makore_project_comments comments on pri.nid=comments.nid WHERE node1.type = 'project_project' and node1.nid=pri.pid and pri.sid not in (3,5,7) and pri.nid=node2.nid and pri.nid=revisions.nid AND pri.sid=states.sid AND pri.assigned=users.uid AND node2.nid in (275, 398, 399, 400, 394,379,378,375,380,385,386,307,387,376,388,389,390) order by node1.nid, pri.priority, pri.category, pri.component, node2.nid, comments.cid desc LIMIT 0, 1000 in /home/6tzvaim/public_html/includes/database.mysql.inc on line 172.
נוכחים:
ברוך, רנה, אדם, הדר, מרסיה.

על סדר היום: שיווק, וכרגיל, מצב הכתבות.

שיווק

השאלה הנשאלת היא: בהנתן תקציב שיווק, מה נעשה איתו? נניח 1500 ש"ח.

1. להדפיס פלאיירים בגודל של גלויה מאורכת או a5, חייבים צבע מלא, אבל משהו עדין ולא צבעוני מדי.
לא חייבים דו צדדי.
פלאיירים צריך לחלק גם בסינמטק בתי ספר לקולנוע.
2. לעשות פוסטרים A3 ולתלות על לוחות מודעות בתל אביב ובגבעתיים.
3. עבודה בפייסבוק, יש לנו שם הרבה חברים ורק צריך להפיץ את המסרים דרך זה. לשלוח שם קטעי וידאו של הטלויזיה כל הזמן. אנשים צופים בזה בפייסבוק.
4. במסיבה של היומן להקרין קטעים של מה קורה ברצף.
5. ערב הקרנה של טלויזיה קהילתית באויטה או במקום כיפי אחר. אולי במתנס להקרין בחוץ.
6. מיקרופון עם לוגו גדול כזה מגניב.
7. צריך לעשות תוכנית חודשית לדבר עם המנחים ולקבל 10 דקות כדי לספר על הטלויזיה הקהילתית.
8. לכתוב בבלוג שלנו.
9. טוויטר.

ולרשימת הכתבות

ברוך והדר אמורים לעבוד על עריכה ביום ראשון משעה 12:00 במתנ"ס. אבל יש בעיה עם החדר של שישה צבעים, הוא לא פנוי ביום זה. ממתינים לתשובה מיובל, מנהל המתנ"ס, מה אפשר לעשות.
רנה יערוך ביום רביעי. בתיאום טלפוני באיזה שעה בדיוק, אבל גם איזור 11:00-12:00.
כאן למטה תמצאו את רשימת הקריאות(=כתבות) הרלוונטיות וההתפתחויות בהן: