עמותת רופאים לזכויות אדם למשרד הבריאות: שנו את הפרוטוקול

ביום 19.5.08, פנתה עמותת רופאים לזכויות אדם למנכ"ל משרד הבריאות בדרישה שיפעל לביטול חוזר משנת 1986, המסדיר את נושא הניתוחים לשינוי מין בישראל. מאז שנכתב החוזר (בשנת 1986) חלו שינויים מהותיים בתפיסות החברתיות, וכיום ישנה מודעות רבה יותר לקיומם של אנשים אשר אינם נופלים לגדר הקטיגוריות המסורתיות של מין, מיניות ומגדר, והכרה גוברת בזכותם של אותם האנשים להגנה מפני פגיעה בזכויות היסוד שלהם. עמדתנו הינה כי החוזר שבנדון אינו עומד באמות מידה חוקתיות, אשר יש בהן משום הכרה בזכויות האדם של האנשים הטרנסג'נדרים.

מצורפים המכתב שנשלח למשרד הבריאות, וההודעה לעיתונות שהוציאה רל"א.

הודעה לעיתונות באתר רל"א

קובץ מצורףגודל
2008-05-19 רופאים לזכויות אדם פונים למשרד הבריאות.doc220.14 ק"ב
2008-05-19 רופאים לזכויות אדם פונים למשרד הבריאות.html5.82 ק"ב