קבוצת טרנס באגודה

עמותת רופאים לזכויות אדם למשרד הבריאות: שנו את הפרוטוקול

ביום 19.5.08, פנתה עמותת רופאים לזכויות אדם למנכ"ל משרד הבריאות בדרישה שיפעל לביטול חוזר משנת 1986, המסדיר את נושא ה

שלב תוכן