תא גאה ברחובות

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבכתבת חוץ
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:ויתרנו על זה
תיאור

http://www.gogay.co.il/today/Item.asp?CMId=5849