קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature14 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה14 שנים 32 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה14 שנים 32 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה14 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה14 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה14 שנים 36 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature14 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה14 שנים 38 שבועות
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature14 שנים 38 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 38 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature14 שנים 40 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature14 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature14 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug14 שנים 40 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 42 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
שלב תוכן #