קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature12 שנים 21 שבועות
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature12 שנים 26 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98התחזות לצדקפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
שידורינו בערוץ 98דוקו מצעדים מקומיים 2013פתוחnormalfeature10 שנים 2 ימים
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature12 שנים 21 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98סיקור כנס פונדקאותפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature10 שנים שבוע אחד
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature14 שנים 18 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 12 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 4 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחדברוך אורן
שלב תוכן #