קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature11 שנים 38 שבועות
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature11 שנים 42 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98התחזות לצדקפתוחnormalfeature9 שנים 49 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature9 שנים 49 שבועות
שידורינו בערוץ 98דוקו מצעדים מקומיים 2013פתוחnormalfeature9 שנים 16 שבועות
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature11 שנים 38 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98סיקור כנס פונדקאותפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature9 שנים 18 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature13 שנים 34 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 20 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #