קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה9 שנים 47 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה9 שנים 24 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98זהירות מהמרווחפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature12 שנים 33 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה13 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature13 שנים 21 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature14 שנים 12 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 39 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה14 שנים 39 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature13 שנים 26 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
שלב תוכן #