קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature16 שנים 13 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature14 שנים 40 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה14 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature13 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #