קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature16 שנים 45 שבועות
שידורינו בערוץ 98להט"ב בעולם המוסלמיפתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועותהילה לב
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 26 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport13 שנים 48 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature13 שנים שבוע אחד
תחזוקת אתר מה קורה?מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature16 שנים 50 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה14 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature11 שנים 49 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה10 שנים 32 שבועות
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועותאוסקר אויריך
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה14 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
תחזוקת ציודמצלמת PANASONIC בלי סאונדפתוחnormalbug11 שנים 14 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #