קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועותאוסקר אויריך
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature16 שנים 36 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature15 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature14 שנים 29 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature15 שנים 6 שבועותברוך אורן
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה15 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98דוקו מצעדים מקומיים 2013פתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature11 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature13 שנים 2 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature14 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature15 שנים 21 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרהיא-סטוריה לסבית - חנה קלייןפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הייתכן שלא נשלחים עדכוניםפתוחcriticalfeature16 שנים 50 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature17 שנים 2 שבועות
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature14 שנים 34 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature11 שנים 50 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature11 שנים 49 שבועותshiralony
שלב תוכן #