קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה13 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה13 שנים 42 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה13 שנים 42 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה13 שנים 40 שבועות
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature13 שנים 39 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature13 שנים 34 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature13 שנים 34 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature13 שנים 34 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועות
שלב תוכן #