קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature16 שנים 3 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature16 שנים 3 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature16 שנים שבוע אחדברוך אורן
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 50 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 50 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature15 שנים 23 שבועותברוך אורן
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug14 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature14 שנים 40 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature14 שנים 39 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #