קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה13 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה13 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature13 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature13 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה13 שנים 13 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה13 שנים 15 שבועות
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה12 שנים 25 שבועות
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug12 שנים 35 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #