קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature13 שנים 17 שבועות
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature13 שנים 17 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה13 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה13 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה14 שנים 5 שבועות
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature14 שנים 6 ימים
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה13 שנים 15 שבועות
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug13 שנים 25 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועות
שלב תוכן #