קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature13 שנים 10 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature13 שנים 5 ימים
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature13 שנים 9 שעותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה13 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה13 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature13 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature13 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה13 שנים 40 שבועות
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature13 שנים 39 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה12 שנים 50 שבועות
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug13 שנים 7 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
שלב תוכן #