קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה14 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה14 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature13 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature13 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature13 שנים שבוע אחד
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature13 שנים 17 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature16 שנים 50 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 44 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 36 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה16 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature15 שנים 16 שבועות
שלב תוכן #