קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature16 שנים 9 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 2 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 46 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 36 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה14 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature14 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature14 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה14 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: שלבים בתכנון אירוע קהפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
שלב תוכן #