קריאות עבור תחזוקת ציוד

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רכש 2015פתוחnormalfeature2 שנים 36 שבועותברוך אורן
רכש 2014פתוחnormalfeature4 שנים 22 שבועות
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature5 שנים 9 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature5 שנים 10 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועות
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועותברוך אורן
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #