קריאות עבור תחזוקת ציוד

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רכש 2015פתוחnormalfeature3 שנים שבוע אחדברוך אורן
רכש 2014פתוחnormalfeature4 שנים 39 שבועות
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature5 שנים 27 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature5 שנים 27 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature7 שנים 49 שבועות
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature8 שנים 40 שבועותברוך אורן
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #