קריאות עבור תחזוקת ציוד

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רכש 2015פתוחnormalfeature2 שנים 23 שבועותברוך אורן
רכש 2014פתוחnormalfeature4 שנים 9 שבועות
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature4 שנים 49 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature4 שנים 49 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature7 שנים 19 שבועות
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature8 שנים 10 שבועותברוך אורן
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature8 שנים 45 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #