קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 20 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועות
שלב תוכן #