קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature11 שנים 17 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה14 שנים 38 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature14 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature14 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature14 שנים 24 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature16 שנים 17 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועותאוסקר אויריך
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 4 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 12 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2015פתוחnormalfeature8 שנים 8 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועותאוסקר אויריך
ארכיון מה קורהשידור סקס אחר 2010פתוחminorfeature13 שנים 16 שבועותאוסקר אויריך
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature14 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature13 שנים 51 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #