קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature15 שנים 12 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה15 שנים 13 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה15 שנים 13 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature15 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature15 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה15 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה15 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה15 שנים 17 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature15 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה15 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature15 שנים 19 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 19 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature15 שנים 21 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature15 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature15 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug15 שנים 21 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה15 שנים 23 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 27 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה15 שנים 27 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה15 שנים 27 שבועות
שלב תוכן #