קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה15 שנים 26 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה15 שנים 26 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 26 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה15 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה15 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug15 שנים 20 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature15 שנים 19 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature15 שנים 18 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה15 שנים 16 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 31 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature16 שנים 50 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature16 שנים 50 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature16 שנים 49 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת מודולים מגניביםפתוחnormalfeature16 שנים 47 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature16 שנים 45 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature16 שנים 45 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature16 שנים 45 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature16 שנים 32 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #