קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 10 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 10 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 10 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה14 שנים 5 ימים
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug14 שנים 4 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה14 שנים 5 ימיםברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 15 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature15 שנים 35 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת מודולים מגניביםפתוחnormalfeature15 שנים 31 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature15 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 17 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #