קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature16 שנים 3 שבועות
שידורינו בערוץ 98להט"ב בעולם המוסלמיפתוחnormalfeature12 שנים 29 שבועותהילה לב
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature10 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport13 שנים 6 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature12 שנים 11 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature16 שנים 8 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה9 שנים 42 שבועות
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועותאוסקר אויריך
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה14 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
תחזוקת ציודמצלמת PANASONIC בלי סאונדפתוחnormalbug10 שנים 24 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #