קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועותאוסקר אויריך
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature16 שנים 2 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature14 שנים 24 שבועותברוך אורן
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
שידורינו בערוץ 98דוקו מצעדים מקומיים 2013פתוחnormalfeature10 שנים יום אחד
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature10 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature12 שנים 21 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature14 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature14 שנים 39 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
מיני-כתבות לאתרהיא-סטוריה לסבית - חנה קלייןפתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הייתכן שלא נשלחים עדכוניםפתוחcriticalfeature16 שנים 16 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature16 שנים 20 שבועות
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחדברוך אורן
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature11 שנים 17 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועותshiralony
שלב תוכן #