קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature16 שנים 36 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature16 שנים 36 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature16 שנים 34 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה16 שנים 31 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה16 שנים 31 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature16 שנים 26 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature16 שנים 24 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature16 שנים 3 שבועותברוך אורן
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה15 שנים 27 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה15 שנים 27 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה15 שנים 27 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה15 שנים 27 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה15 שנים 27 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה15 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug15 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature15 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature15 שנים 21 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature15 שנים 21 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה15 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature15 שנים 19 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #