קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?הייתכן שלא נשלחים עדכוניםפתוחcriticalfeature15 שנים 24 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature13 שנים 9 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature12 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature12 שנים 51 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה12 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת גרפיטיטופלnormalfeature11 שנים 48 שבועותהילה לב
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה13 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה13 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה13 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה13 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #