קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?הייתכן שלא נשלחים עדכוניםפתוחcriticalfeature15 שנים 6 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature12 שנים 33 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה12 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת גרפיטיטופלnormalfeature11 שנים 30 שבועותהילה לב
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature12 שנים 45 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature13 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה13 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה13 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה13 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה13 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature13 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #